PELICAN -PERTH

– Przeznaczenie : supermarkety, sklepy osiedlowe

– Do agregatu zewnętrznego

– Moduły 1875, 250, 375 cm

– Dwie wysokości : 205 i 216 cm

– Łączenie w ciągi

– Dowolny czynnik chłodniczy

Szafa mroźnicza PELICAN-PERTH