TORONTO/MINI TORONTO

– Wyspa, boneta mroźnicza z przesuwnymi pokrywami szklanymi

– Przeznaczenie: supermarkety, duże sklepy osiedlowe

– Do agregatu zewnętrznego

– Moduły 125, 187,5, 250, 375 cm, moduł czołowy

– Szerokość 150 i 200 cm

– Dowolny czynnik chłodniczy

Szafa mroźnicza TORONTO

Szafa mroźnicza MINI TORONTO

Szafa mroźnicza ARNEG TORONTO