TORONTO/MINI TORONTO

  • Wyspa, boneta mroźnicza z przesuwnymi pokrywami szklanymi
  • Przeznaczenie: supermarkety, duże sklepy osiedlowe
  • Do agregatu zewnętrznego
  • Moduły 125, 187,5, 250, 375 cm, moduł czołowy
  • Szerokość 150 i 200 cm
  • Dowolny czynnik chłodniczy

Szafa mroźnicza ARNEG TORONTO

Zapytaj o ofertę!

Szafa mroźnicza TORONTO

Szafa mroźnicza MINI TORONTO