Mix MNMY

Szafoboneta mroźnicza z agregatem zewnętrznym

– Dostępna w  wersjach o długości

1875/2500/3750 mm

– Odmrażanie elektryczne

– Oświetlenie części R LED pionowe

– 3 poziomy półek siatkowych

– Temperatura pracy -21.C/-25.C

 

 

Szafoboneta MIX MNMY